سایت خبرگزاری شفااینفو

سایت خبرگزاری شفااینفو

رسانه مستقل حوزه سلامت کشور است که می کوشد با حداکثرسازی شفافیت و به روز نگهداری مخاطبین خود، بهره وری، دقت و کیفبیت زنجیره تامینِ بهداشت و دارو درمان را در سطح متخصصین و فعالین این حوزه حداکثر سازد.

شفااینفو با در اختیار قرار دادن حقایق و ازاطلاعات رسالت خبرگزاری را که تاثیر بر چگونگی زندگی، عملکرد، یادگیری ودر نهایت چگونگی تصمیم گیری هاست به جا می آورد.

این مهم با انتشار و تولید محتوا در دسته بندی های پزشکی، دارویی، سلامت، تازه ها و … صورت می پذیرد.

رفتن به نوار ابزار