تحلیل و هوشمند سازی کسب و کار

تحلیل و هوشمند سازی کسب و کار

هوشمندی کسب و کار عاملی موثر برای تحلیل هدفمند کسب و کار و تحلیل رقبای سازمان به منظور اخذ تصمیمات راهبردی و حتی چرخش‌های آنی می‌باشد. منظور از هوش کسب و کار یا اصطلاحاً BI همه راهکارها و ابزارهایی است که با هدف معنا بخشی به داده‌ها و فرآیند تصمیم‌سازی، طراحی و پیشنهاد شده‌اند.

هوشمندی سازمانی به افراد در هر سطحی از یك سازمان اجازه می‌دهد كه به اطلاعات دسترسی یافته، تعامل داشته و آنها را تحلیل كنند تا كسب و كار را مدیریت كرده، بازدهی را ارتقاء داده، عوامل موفقیت را كشف و به صورتی كارا عملیات سازمانی را تحقق بخشند. امروزه در سازمان های پیشرو مباحث برنامه ریزی جامع، مدیریت زنجیره تامین، مدیریت ارتباط با مشتری در کنار هوشمندی کسب و کار دیده می‌شوند. سازمان‌های هوشمند راهبرد رقبا را بهتر و سریعتر پیش بینی و تحلیل کرده، از شکست‌ها و موفقیت‌ها درس می گیرند. سیستم‌های هوشمندی کسب و کار، امکان استخراج الگوهای عملکردی و رفتاری از داده های موجود در مراکز داده را فراهم می‌نمایند. این الگوها در تهیه گزارشات به منظور تصمیم سازی راهبردی و برنامه ریزی به مدیران کمک می نمایند.

عناصر هوشمند سازی کسب و کار شامل:

Data Mining

Data Warehousing

(Online Analytical Processing (OLAP

(Enterprise Resources Planning (ERP

Analytical Customer Relationship Management

رفتن به نوار ابزار