تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک

تجارت الكترونیكی طی سالیان اخیر با استقبال گسترده جوامع بشری روبرو شده است.  امروزه كمتر شخصی را می‌توان یافت كه واژه فوق برای او بیگانه باشد. نشریات، رادیو و تلویزیون بصورت روزانه موضوعاتی در رابطه با تجارت الكترونیكی را منتشر و افراد و كارشناسان از زوایای متفاوت به بررسی مقوله فوق می‌پردازند. شركت و موسسات ارائه دهنده كالا و یا خدمات همگام با سیر تحولات جهاتی در زمینه تجارت الكترونیكی در تلاش برای تغییر ساختار منطقی و فیزیكی سازمان خود در این زمینه می‌باشند.  تجارت قبل از بررسی ” تجارت الكترونیكی “، لازم است در ابتدا یك تصویر ذهنی مناسب از تجارت سنتی را ارائه نمائیم. تجارت در ساده ترین نگاه مبادله كالا و خدمات به منظور كسب درآمد است. زندگی انسان مملو از فرآیند‌های تجاری بوده و تجارت به صورت های مختلف در آن نمود پیدا كرده است. زمانیكه كالای مورد نظر خود را از یك فروشگاه خریداری می‌كنیم در تجارت شریك و فرآیندهای آن درگیر شده‌ایم. درصورتی كه در شركت وموسسه یا كارخانه ای مشغول به كار هستیم كه كالایی را تولید می‌نماید درگیر یكی دیگر از زنجیره های تجارت شده‌ایم.

انواع تجارت الکترونیک

Business-to-business-B2B

Business-to-consumer-B2C

Consumer-to-consumer-C2C

Consumer-to-business-C2B

Business-to-administration-B2A

Consumer-to-administration-C2A

Mobile e-commerce-m-commerce

رفتن به نوار ابزار